• Chia sẻ của du học sinh Việt Nam về MISD Indonesia

    Ngô Viết Nhân

    Ngô Viết Nhân

    Sinh viên MISD 2015

    "Trước khi tham gia MISD Indonesia, em đã có 4 năm học tập tại Singapore chuyên ngành Marketing. Lý do em lựa chọn MISD Indonesia là vì em cảm thấy ngành Nha có nhiều triển vọng trong hiện tại và tương lai sau này. Hy vọng sau 5 năm học, em sẽ có đủ kiến thức và sự tự tin để làm việc tại Việt Nam cũng như các nước thuộc khối ASEAN."

     

© 2016 Y Company Inc. All rights reserved. McGann International School of Dentistry