tin tức misd

Lớp nâng cao - Dr. Fernando Munguia - Phục hình tháo lắp toàn hàm


Đây là Module 10, Học kì 4, năm thứ Hai MISD tập trung vào Phục hình tháo lắp toàn hàm

Medan tour tháng 7/2017


Medan Tour là chương trình được tổ chức bởi văn phòng đại diện MISD Indonesia tại Việt Nam nhằm giúp các phụ huynh của sinh viên MISD tương lai tham quan, tìm hiểu về trường.

Báo Tuổi Trẻ 1.4.2017: Tác phong chuyên nghiệp và trái tim nhân hậu


MISD là Khoa Nha Quốc Tế của Việt Nam, Mỹ và Indonesia, tọa lạc tại thành phố Medan, phía Bắc Sumatra, Indonesia.

Lớp nâng cao - Dr. Mario Flores - Nha chu


Đây là Module 8, Học kỳ 3, Năm thứ Hai khoa Nha quốc tế MISD Indonesia chuyện sâu về Điều trị nha chu toàn diện


  • CHIA SẺ CỦA DU HỌC SINH VIỆT NAM VỀ MISD INDONESIA

  • MISD YouTube

© 2016 Y COMPANY INC. ALL RIGHTS RESERVED. MCGANN INTERNATIONAL SCHOOL OF DENTISTRY