Hướng nghiệp
Những điều thú vị khi học Y Nha tại châu Âu và châu Á (phần 1)
Chia sẻ của một du học sinh Việt Nam đã tham gia chương trình học Y và Nha ở châu Âu và châu Á
Oct 11, 2017
Những điều thú vị khi học Y Nha tại châu Âu và châu Á (phần 2)
Chia sẻ của một du học sinh Việt Nam đã tham gia chương trình học Y và Nha ở châu Âu và châu Á
Oct 11, 2017
Medan campus tour
Medan Tour là chương trình được tổ chức bởi văn phòng đại diện MISD Indonesia tại Việt Nam nhằm giúp các phụ huynh của sinh viên MISD tương lai tham quan, tìm hiểu về trường.
Jul 20, 2017