Học tập
Trường rất tập trung về kiến thức lâm sàng và các khâu thực hành, về kinh nghiệm thì sinh viên trường có kĩ năng tốt hơn và mạnh dạn hơn ở các trường hợp thực tế.
Minh Châu - MISD 2016
Nội nha đương đại - Dr. Jose Aranguren
Đây là Module 10, Học kì 4, Năm thứ Hai MISD tập trung vào môn Nội nha Đương đại
Jul 27, 2017
Phục hình tháo lắp toàn hàm - Dr. Fernando Munguia
Đây là Module 10, Học kì 4, năm thứ Hai MISD tập trung vào Phục hình tháo lắp toàn hàm
Jul 20, 2017
Nha chu - Dr. Mario Flores
Đây là Module 8, Học kỳ 3, Năm thứ Hai khoa Nha quốc tế MISD Indonesia chuyện sâu về Điều trị nha chu toàn diện
Apr 01, 2017
Smile Design - Dr. Luis Segura-Mori
Đây là Module 8, Học kỳ 3, Năm thứ Hai của MISD chuyên sâu về Thiết kế thẩm mỹ nụ cười
Mar 04, 2017