Đăng ký tư vấn
với văn phòng đại diện
MISD tại Việt Nam
Tư vấn trực tiếp bởi văn phòng đại diện về các nội dung chi tiết của chương trình MISD
img
Đăng ký tư vấn

Địa chỉ liên hệ

Văn phòng đại diện tại Việt Nam


968 Đường 3/2, P15, Q11, Tp. Hồ Chí Minh 700000 Việt Nam


Email: info@misd.ac


Trưởng văn phòng đại diện

Bs. Hồ Mộng Thuỳ Dương: (+84) 908910314


Quản lý dự án tại Việt Nam

Bs. Nguyễn Thị Yến Nhi: (+84) 909289955


Giám đốc tuyển sinh tại Việt Nam

Bs. Nguyễn Thị Yến Nhi: (+84) 909289955