01. Triết Lý & Tầm Nhìn Của Chương Trình MISD

Khoa Nha quốc tế MISD Prima Indonesia (UNPRI) đã thiết kế giáo trình theo chuẩn đào tạo của hội đồng nha khoa, với kết quả này, dựa trên năng lực tổ chức và điều hành của đại học, mục tiêu đào tạo các sinh viên MISD trở thành các nha sĩ lãnh đạo với kiến thức và kỹ năng toàn diện, cũng như tác phong chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.

 

Giáo trình được giảng dạy cho sinh viên theo 2 giai đoạn mà không phải theo từng năm riêng rẽ, bao gồm những trục dọc xuyên suốt 2 giai đoạn là các bước chuyên nghiệp hóa quy trình, các môn khoa học Y Nha, quy trình thăm khám bệnh lý Y Nha, hậu phẫu hàm mặt, nha khoa công cộng và quản lý nha khoa. Giai đoạn 1 dài 18 tháng tập trung vào khoa học cơ bản và Y Nha cơ bản. Giai đoạn 2 là các môn thực hành nha khoa, theo sau là 1 năm củng cố các kĩ năng lâm sàng giúp sinh viên tự mình đủ tự tin điều trị bệnh nhân trên thực tế.

 

Quá trình học kết hợp phần thực hành lâm sàng sớm và giảng dạy lý thuyết nhằm phân tích case bệnh theo dấu chứng khoa học thực nghiệm, đào sâu về các chuyên ngành rất sâu trong nha khoa.

 

Chúng tôi đã hoàn thiện các chương trình Chỉnh nha, Impant, Nha chu, Nội nha, Phục hình, và Phẫu thuật. Tất cả đều được giảng dạy bởi các bác sĩ đầu ngành trên thế giới. Sinh viên được các giảng viên McGann Postgrad từ Mỹ, châu Âu, Úc, và Châu Á giảng dạy theo các nhóm nhỏ. Hãy đến chiêm ngưỡng tương lai của giáo dục nha khoa, và trang bị con mình đủ điều kiện để đáp ứng với  nền nha khoa hiện đại.

 

Đặc biệt, Sinh viên tại Việt Nam khi bắt đầu sẽ nhập học với khóa dự bị trang bị kỹ năng học đại học, ngoại ngữ và một số kỹ năng chuyên ngành tại Văn phòng đại diện tại Việt Nam. Sau khi hoàn tất khóa dự bị, sinh viên tiếp tục theo học tại Đại học UNPRI ở Indonesia.