Khoa Nha quốc tế McGann MISD Indonesia cung cấp chương trình được công nhận bởi Hội đồng Nha khoa Indonesia và khu vực. Chương trình kết hợp dựa trên cách tiếp cận phù hợp để chuẩn bị cho sinh viên sau khi tốt nghiệp trở thành nha sĩ hàng đầu toàn diện về kiến thức và kỹ năng cũng như thái độ chuyên nghiệp và cách cư xử văn hoá. Tiêu chuẩn của chương được chuẩn bị từ nền tảng vững chắc và thông tin cập nhật từ hệ thống giáo dục toàn cầu. Sử dụng phương pháp tiên tiến trong giảng dậy để phát huy khả năng học tập của sinh viên.

 

learn

 

Chương trình học được chia ra làm 2 giai đoạn:

 

• Giai đoạn 1 bao gồm năm 1,2,3

 

• Giai đoạn 2 bao gồm năm 4,5

 

 

Download khung chương trình học chi tiết