Bằng cấp

Trong lĩnh vực du học, đa phần các trường ở nước ngoài sẽ thông qua các công ty có chức năng tư vấn du học để tuyển sinh sinh viên. Các sinh viên có đủ điều kiện sẽ thông qua các công ty tư vấn tiếp xúc với nhà trường để được xét điều kiện nhập học. Đây là mô hình khi tuyển sinh du học Y, Nha, Dược tại Hungary, Trung Quốc…
 

Du học Y khoa không giống như du học các ngành kinh tế, kỹ thuật, ngoài kiến thức, kỹ năng thì việc công nhận bằng cấp là điều bắt buộc. Trước kia, các trung tâm làm tư vấn du học mảng Y khoa phải nộp thông tin của trường, bằng cấp, chương trình học cho trung tâm Khảo Thí của Bộ Giáo Dục để xin đăng ký các trường được công nhận. Việc này cần thiết vì ảnh hưởng đến khả năng tuyển sinh của các trung tâm.
 

Các công ty tư vấn du học sẽ chịu trách nhiệm tuyển sinh cho trường và mọi việc hoàn tất khi sinh viên nhập học. Việc học hành, tốt nghiệp trở về, xin chuyển đổi bằng cấp đều là trách nhiệm tự thân của sinh viên.
 

learn
 

Bằng cấp công nhận
 

Sau khi gia nhập cộng đồng chung ASEAN 31/12/2015, việc công nhận bằng cấp giữa các nước trong khối ASEAN thì không còn gì là bàn cãi. Ngoài ra, Nha sỹ còn là một trong 8 nghề được tự do đi lại hành nghề trong khối ASEAN.

Bằng bác sỹ Răng Hàm Mặt của MISD được cấp bởi bộ giáo dục Indonesia, là cơ quan quản lý của tất cả các đại học hợp pháp tại Indonesia. Bằng này được công nhận tại Việt Nam. Vì là bằng DDS- Doctor of Dental Surgery nên đây là bằng thực hành, khác với bằng MDS (Master of Dental Science) là bằng lý thuyết, nên bằng sẽ chuyển đổi thành tên bằng “Bác sỹ răng hàm mặt”.