Báo Tuổi Trẻ 1.4.2017: Tác phong chuyên nghiệp và trái tim nhân hậu

MISD là Khoa Nha Quốc Tế được hình thành do sự kết hợp giữa Việt Nam, Mỹ và Indonesia, với trường đại học tọa lạc tại thành phố Medan, phía Bắc Sumatra, Indonesia. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự hoàn thiện của các sinh viên nha khoa về mặt tâm lý, kiến thức, trình độ, và sự khéo léo ở tầm mức được công nhận toàn thế giới.

Dr. Floren Ly, DDS, MHSM, MPH.,PhD

Giám đốc Học thuật 

Khoa Nha Quốc tế MISD Indonesia


  • TIN TỨC MISD INDONESIA

© 2016 Y COMPANY INC. ALL RIGHTS RESERVED. MCGANN INTERNATIONAL SCHOOL OF DENTISTRY