Lớp nâng cao - Dr. Mario Flores - Nha chu

Lớp nâng cao - Dr. Mario Flores - Điều trị nha chu toàn diện

- Giới thiệu về nha chu
- Mô nha chu, giải phẫu và sinh lý 
- Vi sinh học nha chu 
- Bệnh căn học mô nha chu 
- Thăm khám nha chu (thu thập dữ liệu), phân loại mô nha chu 
- Chẩn đoán và điều trị nha chu 
- Sức khỏe mô nha chu và sức khỏe toàn thân 
- Phương pháp điều trị nha chu không phẫu thuật, dụng cụ và kháng sinh tại chỗ

Đây là Module 8, Học kỳ 3, Năm thứ Hai khoa Nha quốc tế MISD Indonesia.

Nộp đơn đăng kí online tại http://misd.ac/index/register1/

* Phẫu thuât lật vạt

  • TIN TỨC MISD INDONESIA

© 2016 Y COMPANY INC. ALL RIGHTS RESERVED. MCGANN INTERNATIONAL SCHOOL OF DENTISTRY