Học phí

1. Phí nộp hồ sơ:

 • Phí nộp hồ sơ: 50 USD 
  • Hoàn thành phí khi nộp hồ sơ và không hoàn trả.
  • Thanh toán bằng tiền mặt thông qua văn phòng đại diện của MISD Indonesia hoặc đối tác tuyển sinh ở Việt Nam .

Cách thức thanh toán:

PHƯƠNG THỨC NỘI DUNG CHI TIẾT
Tiền mặt Thanh toán thông qua văn phòng đại diện của MISD Indonesia tại Việt Nam – YCompany
Chuyển khoản Tên ngân hàng: Wells Fargo Bank
Tên tài khoản : Progressive Dentistry DBA McGann Postgraduate School of Dentistry
Số tài khoản : 6478261057
Routing Number: 122000247
Mã SWIFT: WFBIUS6S
Địa chỉ: Progressive Dentistry DBA McGann Postgraduate School of Dentistry
135 Columbia, Suite 101, Aliso Viejo, Ca 92656

 

2. Học phí MISD 2017:
 • Học phí 155.000 USD đã bao gồm:
  • Phí học tập: trung bình 25.000USD/năm x 5 năm = 125.000USD
  • Phí nhập học: 30.000USD
 • Học phí trên chưa bao gồm:

Cách thức thanh toán:

PHƯƠNG THỨC NỘI DUNG CHI TIẾT
Tiền mặt Thanh toán thông qua trụ sở chính của MISD Indonesia tại Mỹ
Địa chỉ: Progressive Dentistry DBA McGann Postgraduate School of Dentistry
No 135 Columbia, Suite 101, Aliso Viejo, Ca 92656
Chuyển khoản Tên ngân hàng: Wells Fargo Bank
Tên tài khoản : Progressive Dentistry DBA McGann Postgraduate School of Dentistry
Số tài khoản : 6478261057
Routing Number: 122000247
Mã SWIFT: WFBIUS6S
Địa chỉ: Progressive Dentistry DBA McGann Postgraduate School of Dentistry
135 Columbia, Suite 101, Aliso Viejo, Ca 92656

Lưu ý:

 • MISD’s Indonesia chỉ chấp nhận thanh toán thực hiện theo các điều kiện của hợp đồng đã ký.
 • Tất cả các khoản thanh toán chỉ định bằng Đô la Mỹ
 • Sinh viên phải chịu mọi chi phí chuyển tiền thông qua ngân hàng.
 • TUYỂN SINH

 • Giới thiệu

  MISD Indonesia

  Sứ mệnh của chúng tôi là tập trung phát triển toàn diện cho sinh viên kiến thức, hiểu biết và kỹ năng chuyên chuyên môn được công nhận trên toàn cầu...

 • FACEBOOK MISD TẠI VIỆT NAM

 • Kênh Youtube chính thức MISD

© 2016 Y COMPANY INC. ALL RIGHTS RESERVED. MCGANN INTERNATIONAL SCHOOL OF DENTISTRY