Cơ sở vật chất

​Lớp học

Thực hành các môn y nha khoa cơ sở

 

Thực hành phòng thí nghiệm

 

Thực hành tiền lâm sàng

Thực hành lâm sàng

     

Phòng khám nha khoa lâm sàng

 

Bệnh viện thực hành

Thư viện tổng hợp, Ký túc xá và hơn thế nữa

 

© 2016 Y COMPANY INC. ALL RIGHTS RESERVED. MCGANN INTERNATIONAL SCHOOL OF DENTISTRY