News
"Hi everyone. My name is Ngo Viet Nhan (Calvin). I am currently a freshman of MISD Indonesia - McGann International School of Dentistry. Now i’m on the summer break and coming back to Vietnam for dental internship and soft skill training. Before joining MISD Indonesia, i have graduated after 4 year studying marketing in Singapore. The reason that i chose MISD Indonesia is that i think dentistry is on the way of development in current time and future. I hope that after 5 years of study dentistry, i have fullfiled knowledge and competency to work as a professional in Vietnam and ASEAN."
NGO VIET NHAN MISD 2015
Sinh viên nha khoa năm 3 tại MISD đang học gì?
Tại MISD, chương trình học được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 kéo dài 3,5 năm đầu bao gồm các kiến thức về Y-Nha cơ bản và thực hành tiền lâm sàng.
Aug 01, 2018
Du học bác sĩ nha khoa – Chạm đến ước mơ với tấm bằng quốc tế
Chương trình hướng nghiệp “Ngành Nha tôi yêu” do VPDD Đại học Prima Indonesia tại Việt Nam tổ chức
Mar 29, 2018
Healthcare studying in Europe and Asia (part 1)
A Vietnamese abroad student sharing about her experience of studying healthcare in Europe and in Asia
Oct 11, 2017
Healthcare studying in Europe and Asia (part 2)
A Vietnamese abroad student sharing about her experience of studying healthcare in Europe and in Asia
Oct 11, 2017